Prairie Handle 1 - American Walnut
H 22 x L 3 x P 5 cm
 

Prairie Handle 2 - American Walnut

H 24 x L 3 x P 3 cm
 

Prairie Handle 3 - American Walnut
H 24 x L 3 x P 3 cm
 

P4+.jpg

Prairie Handle 4 - Stained Oak
H 9 x L 3 x P 6 cm
 

Prairie Handle 5 - American Walnut

H 13 x L 3 x P 5 cm
 

Prairie Handle 6 - Oak
H 10 x L 4 x P 4 cm
 

FP x TVDB Quincaillerie++.jpg